• تلفن تماس : ۰۳۱۹۵۰۲۹۰۱9 -۰۳۱۹۵۰۲۹۰۱۸ - ۰۳۱۹۵۰۲۹۰۹۹
  • صدای مشتری : 09300291218
  • پست الکترونیک : support[at]sharancoffee.com
  • پست الکترونیک : info[at]sharancoffee.com
  • آدرس شرکت : اصفهان، نجف آباد، بخش مرکزی، شرکت فراکوش دانه پیشداد، کدپستی: ۸۵۱۴۶۹۷۶۳۱
  • آدرس دفتر فروش اصفهان : خیابان آتشگاه، چهارراه مظاهری، ساختمان باران، قهوه گستر شاران
  • آدرس دفتر فروش نجف آباد : اصفهان، نجف آباد، خیابان منتظری جنوبی، جنب ورزشگاه تختی، قهوه گستر شاران، کد پستی : ۸۵۱۷۷۳۷۵۸۳
  • آدرس کارخانه : اصفهان، جاده نجف آباد-تیران ، کیلومتر ۲۰ ناحیه صنعتی غذایی نهضت آباد (شهریار)
فرم انتقادات و پیشنهادات